Avanser Headhunting finance recruitment logo

Avanser Headhunting

a different approach to human capital

Een procedure bij Avanser Headhunting verloopt doorgaans in hoofdlijnen volgens onderstaand stramien. Uiteraard stellen wij ons flexibel op indien een klant specifieke wensen heeft ten aanzien van het recruitment proces.

Beoordelingsvraagstuk

Het executive-search proces van Avanser Headhunting start met de beoordeling van uw personeels- en organisatievraagstuk. Wij aanvaarden slechts dan de opdracht als wij de aanpak van uw vraagstuk volgens uw én onze maatstaven kunnen hanteren.

Wij starten met een diepgaand inventarisatieproces van feitelijke en cultuurbepalende gegevens. Wij inventariseren bedrijfs- en marktgegevens, harde opleidings- en ervaringscriteria en overige objectieve meetpunten. Daarnaast besteden wij uitgebreid aandacht aan subjectieve criteria en ongeschreven regels. Interviews met sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie maken eveneens deel uit van het inventarisatieproces.

Functieprofiel

Na de inventarisatie en analyse stelt Avanser Headhunting een functieprofiel op. Hierin worden alle kenmerken van, en eisen voor de betreffende functie vastgelegd. Na accordering door de opdrachtgever gaat het searchproces van start.

Searchen en sourcen

Avanser Headhunting hanteert gelijktijdig diverse executive-search instrumenten. Zie search-methodiek.

Potentiële kandidaten

Na het systematische search- en sourceproces voeren wij interviews met de geselecteerde potentiële kandidaten.

Presentatie

Circa twee tot vier weken na accordering van het functieprofiel presenteert Avanser Headhunting ten minste twee kandidaten aan de hand van een volledig uitgewerkt profiel, met een uitgebreide toelichting op persoonlijkheidskarakteristieken. Avanser Headhunting coördineert de kennismakingsgesprekken tussen opdrachtgever en kandidaat.

Nazorg / Review

Drie en zes maanden na indiensttreding van de benoemde kandidaat vinden – onafhankelijk van elkaar – reviews plaats met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkwijze van Avanser Headhunting? Neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag geheel vrijblijvend te woord.