Avanser Headhunting finance recruitment logo

Avanser Headhunting

a different approach to human capital

Wilt u investeren in diversiteit en inclusiviteit binnen uw organisatie en een reële afspiegeling zijn van de maatschappij? Dan kan Avanser Headhunting iets voor u betekenen!

Definitie diversiteit & inclusiviteit

Onder diversiteit verstaan we het herkennen en optimaal inzetten van de verscheidenheid aan talenten van medewerkers binnen een organisatie. Rekening houdend met de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en beroep doen op ieders specifieke kwaliteiten.

Waarom diversiteit?

Onder organisaties groeit het besef dat diversiteit niet alleen te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar vooral ook met eigenbelang. Door het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van verscheidenheid in de samenleving, wordt gebruik gemaakt van alle uiteenlopende talenten. Dit is een maatschappelijke noodzaak waar een organisatie van kan profiteren. Het voordeel zit juist in de verschillen.

Door een divers samengesteld personeelsbestand te hebben kan er binnen organisaties optimaal gebruik worden gemaakt van de arbeidsmarkt, wat leidt tot minder verzuim, minder uitstroom en een hogere productiviteit.

De maatschappij verandert; het is belangrijk dat organisaties hierop durven in te spelen. Door talenten met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden bij elkaar te zetten, kunt u als organisatie een afspiegeling zijn van de maatschappij. Hierdoor kunt u tevens uw diverse klantenbestand beter van dienst zijn.

Onze organisatie

Avanser Headhunting gelooft en erkent de toegevoegde waarde van diversiteit bij ondernemingen. Wij hebben een groot netwerk aan hoogopgeleid, divers talent met uiteenlopende achtergronden waarvan uw organisatie profijt kan hebben.

Informatie

Heeft u meer vragen over diversiteit of over onze dienstverlening in zijn algemeenheid? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.