Avanser Headhunting finance recruitment logo

Avanser Headhunting

a different approach to human capital

Professionaliteit, integriteit en confidentialiteit zijn cruciale uitgangspunten bij onze dienstverlening.

Wij conformeren ons (uiteraard) dan ook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals geformuleerd door het Centraal Bureau Persoonsgegevens en de Sollicitatiecode zoals beschreven door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP).