Opdrachtgevers

Wij houden van duurzame resultaten, heldere communicatie en een doordacht wervingsproces. Wij bepalen vooraf gezamenlijk de wervingsstrategie, houden u voortdurend op de hoogte van de laatste status van het recruitmentproces en voeren de opdrachten uit op basis van een vast stramien en gedegen research. We realiseren ons dat de juiste kandidaat en een duurzame, lange termijn match van cruciaal belang zijn voor uw organisatie en haar doelstellingen.

In executive search en recruitment staan menselijk contact en interactie tussen mensen altijd centraal. Door middel van gedegen kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, een uitstekend netwerk en toewijding kunnen wij de juiste, duurzame match tot stand brengen tussen kandidaat en opdrachtgever. Wij stellen altijd het eindresultaat centraal in onze dienstverlening. Aan het einde van het recruitment traject willen wij dat zowel de kandidaat alsook de opdrachtgever de volle overtuiging hebben, dat de juiste keuzes zijn gemaakt. Wij nodigen prospects/clienten van harte uit om eens met ons van gedachte te wisselen. Wij staan u graag geheel vrijblijvend te woord.

Onderstaand een kleine greep uit onze clientele waarvoor wij succesvol recruitment opdrachten gedaan hebben:

Werkwijze

Een wervingsprocedure bij Avanser verloopt doorgaans in hoofdlijnen volgens onderstaand proces/stramien. Uiteraard stellen wij ons flexibel op indien een klant specifieke wensen heeft ten aanzien van het recruitment proces.

Beoordelingsvraagstuk / Job intake
Het executive-search proces van Avanser start met de beoordeling van uw personeels- en organisatievraagstuk. Wij aanvaarden enkel en alleen de search opdracht als wij de aanpak van uw wervingsvraagstuk volgens uw én onze maatstaven kunnen uitvoeren.

Wij starten met een diepgaand inventarisatieproces van organisatorische en cultuurbepalende factoren die van invloed zijn op het wervingsproces. Wij inventariseren o.a. bedrijfs- en marktgegevens, harde opleidings- en ervaringscriteria en overige objectieve meetpunten. Daarnaast besteden wij uitgebreid aandacht aan subjectieve criteria en ongeschreven regels. Interviews met sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie maken eveneens deel uit van het inventarisatieproces.

Functieprofiel, recruitment proces en wervingstrategie
Na de inventarisatie en analyse stelt Avanser een functieprofiel op. Hierin worden alle kenmerken van, en eisen voor de betreffende functie vastgelegd. Daarnaast worden tevens het recruitment proces en de wervingsstrategie besproken en afgestemd op basis van de wensen van de opdrachtgever. Na accordering door de opdrachtgever gaat het searchproces van start.

Searchen en sourcen
Avanser hanteert gelijktijdig diverse executive-search instrumenten. Zie ook search-methodiek (hieronder).

Screening & interviews met potentiële kandidaten
Na het systematische search- en sourceproces voeren wij screenings & interviews met de geselecteerde potentiële kandidaten.

Presentatie van kandidaten (long list & short list)
Circa twee tot vier weken na accordering van het functieprofiel presenteert Avanser ten minste drie kandidaten aan de hand van een volledig uitgewerkt profiel, met een uitgebreide toelichting op persoonlijkheidskarakteristieken. Avanser coördineert de kennismakingsgesprekken tussen opdrachtgever en kandidaat.

Coordinatie interview proces klant & Offer Management & Onboarding
Wij coördineren de diverse interviews in samenspraak met de klant en zorgen dat het aanbiedingsproces soepel verloopt door middel van heldere communicatie en adequaat verwachtingsmanagement.

Nazorg / Evaluatie / Review
Drie en zes maanden na indiensttreding van de benoemde kandidaat vinden – onafhankelijk van elkaar – reviews plaats met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkwijze van Avanser? Neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag geheel vrijblijvend te woord.

Search methodiek

Voor de werving van geschikte kandidaten hanteren wij diverse search-methodieken:

Database search
Avanser beschikt over een uitgebreide database. Op basis van functie en compleet competentie profiel worden kandidaten gescreend op een mogelijke match.

Internet / online search & organisational mapping
Wij zijn continu bezig ons werkterrein en de arbeidsmarkt in kaart te brengen en wij volgen de loopbaan van potentiële kandidaten.

Advertising search
In overleg met en in opdracht van de opdrachtgever maakt Avanser (eventueel) gebruik van advertenties op bijvoorbeeld niche jobboards. Dit doen wij enkel en alleen wanneer er sprake is van een bepaalde toegevoegde waarde of wanneer de opdrachtgever extra exposure aan de vacature wenst te geven.

Direct of executive search / Headhunting
Avanser benadert kandidaten op discrete en professionele wijze. Het wervingsproces wordt zorgvuldig uitgevoerd – volgens vooraf bepaalde richtlijnen – om de reputatie van opdrachtgevers en kandidaten te waarborgen.

Referentie check kandidaten

Mocht de opdrachtgever het op prijs stellen, dan kan Avanser referenties van voormalig werkgevers van de kandidaat in kwestie natrekken alvorens deze definitief in dienst treedt. Dit proces verloopt discreet en op een gestructureerde wijze waarbij u als werkgever een helder beeld krijgt van de ‘performance’ van uw mogelijk toekomstige medewerker.

Tevens is het mogelijk diverse diploma’s door Avanser te laten verifiëren opdat u volledige zekerheid heeft en niet voor verrassingen komt te staan. Hetzelfde geldt voor werkvergunningen, verblijfsvergunningen, et cetera. Wij nemen u deze administratieve lasten graag uit handen en dragen op deze wijze zorg voor het gehele professionale aanname traject van A tot Z.

Algemene voorwaarden

Avanser staat voor kwalitatieve en gedegen search-trajecten. Tevens vinden wij een goede prijs/kwaliteit verhouding van cruciaal belang voor onze opdrachtgevers. Dit staat namelijk garant voor lange termijn, duurzame relaties waarbij alle partijen naar tevredenheid gebruik maken van elkaars dienstverlening.

Bent u mogelijk geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u graag kennis nemen van onze algemene voorwaarden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Trackrecord

Avanser heeft reeds een stevig trackrecord opgebouwd van duurzame plaatsingen bij toonaangevende opdrachtgevers. Onderstaand enkele voorbeelden van reeds vervulde posities:

  •  Head of HR (Top 3 Entertainment Multinational)
  •  Senior Manager HR (Private Equity Company)
  •  CFO (Leading Energy Company)
  •  Director Controlling (Construction Multinational)
  •  Head of Finance (Financial Services Company)
  •  Sales Director (International Medical Devices Company)
  •  Head of Marketing (Leading Manufacturing Multinational)
  •  Etcetera
Mocht u een nieuwe vacature uit willen zetten of eens vrijblijvend willen sparren over ‘recruitment challenges’ binnen uw organisatie, neem dan s.v.p. contact met ons op. Uiteraard kunnen wij ook referenties van opdrachtgevers en kandidaten verstrekken indien gewenst.