Kernwaarden

Avanser stelt vijf kernwaarden centraal die gelden als uitgangspunt bij onze dienstverlening:

Integriteit & confidentialiteit
Avanser heeft als doelstelling een lange termijn  betrouwbare business partner te zijn voor zowel opdrachtgevers alsook kandidaten. Integriteit en confidentialiteit zijn dan ook vanzelfsprekende uitgangspunten in ons dagelijks handelen. Uiteraard zijn wij op de hoogte van en confirmeren wij ons aan de formele gedragsregels van onze branche. We hebben oog voor de uiteenlopende belangen van onze relaties en gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Client & resultaat focus
Avanser stelt opdrachtgevers en hun wensen altijd centraal in de dienstverlening. Daarbij zullen wij altijd focussen op een lange termijn, duurzame match voor alle betrokken partijen.  Vandaar dat wij ook nazorg verlenen en altijd de performance van een kandidaat evalueren en inventariseren na 1, 3, 6 en 12 maanden. Avanser Headhunting is een kleinschalige, onafhankelijke executive search organisatie die hoofdzakelijk gericht is op de Nederlandse markt. Vandaar dat wij bovengemiddeld snel kunnen schakelen en altijd korte lijnen hebben met onze opdrachtgevers. Dankzij ons uitgebreide netwerk, onze ervaring en toewijding kan Avanser Headhunting doorgaans binnen enkele weken meerdere geschikte kandidaten presenteren. Adverteren blijkt meestal niet noodzakelijk.

Kwaliteit
Avanser stelt kwaliteit centraal in haar dienstverlening gedurende het gehele recruitment proces. Dat wil zeggen dat wij het functieprofiel en functievereisten zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen (direct in de aanvangsfase), de organisatie goed willen leren kennen en tevens goed op de hoogte willen zijn van de bedrijfscultuur en omgevingsfactoren. In aanvulling hierop kunnen wij stellen dat het continu investeren in ons professionele netwerk van HR, Finance en Sales & Marketing professionals voor ons een essentiële voorwaarde vormt voor lange termijn succes.

Transparantie
Avanser streeft optimale transparantie na aan zowel kandidaten als opdrachtgevers kant. Heldere ex-ante afspraken, duidelijke communicatie gedurende het proces en directe/tijdige feedback zijn cruciale punten in onze dienstverlening.

Up-to-date kennis & netwerk
Avanser is primair gericht op het bemiddelen van ervaren HR, Finance en Sales & Marketing professionals en beschikt dan ook over een uitgebreid netwerk en  actuele arbeidsmarkt kennis met betrekking tot deze doelgroep. Wij zijn sparringspartner en ’trusted advisor’ voor onze klanten en onze kandidaten en zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de HR, Finance en Sales & Marketing vakgebieden.